Zaproszeni Goście

Podczas Dnia Mózgu 18 marca 2011 na SWPS WZ Sopot wykłady wygłoszą:

dr Tomasz Cecot wykłada anatomię w Centre for Learning Anatomical Sciences na Uniwersytecie Southampton w Bristolu. Wcześniej pracował w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanego przez prof. Janusza Morysia. Poznał tam jednego z największych polskich  anatomów – prof. Olgierda Narkiewicza, który wzbudził w nim fascynację anatomią.  Zaraz po studiach biologicznych na Uniwersytecie Gdańskim pracował  w Katedrze Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu, gdzie obronił doktorat dotyczący procesów neuroplastyczności. Prowadzi obecnie anatomicznego bloga oraz otwarte interaktywne wykłady dotyczące mózgu. (źródło: anatomiczny.blogspot.com)

dr Wojciech Glac jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego, wykłada neurobiologię uzależnień na Wydziale Biologii UG, zajmuje się  badaniem wpływ substancji uzależniających i stresu na układ odpornościowy (mechanizm i indywidualne zróżnicowanie). Jest Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Homunculus (źródło: www.biology.ug.edu.pl)

mgr Paweł Gładziejewski: doktorant na Wydziale Humanistycznym UMK. Redaktor naukowy pisma Avant. Zainteresowania naukowe: problematyka poznania społecznego i mindreadingu, reprezentacje mentalne, neoempirystyczne teorie pojęć, psychologia ewolucyjna (ewolucja umysłów a kognitywne podstawy transmisji kulturowej).

dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG pracuje w Katedrze Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego,  gdzie kieruje Pracownią Badań Snu. Zainteresowania naukowe Pani Profesor obejmują między innymi: indukcję i regulację hipokampalnego rytmu theta, regulację snu i czuwania, chronobiologię rytmów biologicznych, mechanizmy plastyczności mózgu. (źródło: www.biology.ug.edu.pl)

mgr Anna Karczmarczyk: doktorantka na Wydziale Humanistycznym UMK. Zastępca redaktora naczelnego pisma Avant. Zainteresowania naukowe: koncepcje Ja ucieleśnionego, problem neurologicznych i fenomenalnych korelatów tożsamości osobowej, zagadnienie reprezentacji ciała w doświadczeniu wybranych chorób somatycznych i psychicznych, neuropsychologia zaburzeń rozwojowych.

dr Tomasz Komendziński: wykładowca na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; jeden z animatorów kierunku Kognitywistyka na UMK; inicjator i organizator międzynarodowej konferencji Cognitivist Autumn in Torun oraz NeuroCulture Meeting i Tribute to Francisco Varela; redaktor prestiżowego pisma Theoria et Historia Scientiarum; ważny udział w redakcji naukowej, promocji i organizacji pisma Avant. Doktor Komendziński inspiruje i aktywizuje naukowo młodzież akademicką. Jego zainteresowania naukowe obejmują: ucieleśnienie umysłu i poznania, enaktywizm, zintegrowana teoria komunikacji, teoria i metodologia badań interdyscyplinarnych, neurofenomenologia, fantomologia, filozofia w kontekście nauki, filozofia amerykańska.

mgr Przemysław Nowakowski: doktorant na Wydziale Humanistycznym UMK. Zastępca redaktora naczelnego pisma Avant. Zainteresowania naukowe: relacja między samoświadomością a świadomością ciała, zagadnienia neuronalno/mentalnych reprezentacji ciała, koncepcja emulacji, badania nad działaniem i poczuciem sprawstwa.

dr Emilia Sitek jest psychologiem specjalizującym się w neuropsychologii. W pracy klinicznej i naukowej zajmuje się głównie pacjentami z otępieniem czołowo-skroniowym (afazją pierwotną postępującą oraz otępieniem czołowo-skroniowym z parkinsonizmem sprzężonym z chromosomem 17) oraz z otępieniem w chorobach układu pozapiramidowego(chorobie Huntingtona, chorobie Parkinsona, postępującym porażeniu nadjądrowym i in.). Pracuje w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na  Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku w zespole kierowanym przez prof. Jarosława Sławka. E. Sitek jest członkiem dwóch międzynarodowych zespołów naukowych: European Huntington Disease Network (z tej współpracy pochodzi jej rozprawa doktorska) oraz Zespołu zajmującego się otępieniem czołowo-skroniowym , współpracującego z  Mayo Clinic, Jacksonville, FL, USA. Jej praca naukowa została już kilkakrotnie nagrodzona, między innymi nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. J. Uphagena, którą otrzymała 9 lutego 2011r.  (źródło: www.gumed.edu.pl)

dr Marzena Żylińska – wykłada metodykę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Zajmuje się również wykorzystaniem nowych technologii oraz wiedzy o mózgu w nauczaniu. Prowadzi seminaria dla nauczycieli, współorganizuje europejski projekt Zmieniająca się szkoła. Autorka książki Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych oraz artykułów z dziedziny neurodydaktyki publikowanych w Polityce (np. Szkoła szkodzi na mózg). Pracuje nad nową książką Neurodydaktyka. (źródło: www.polityka.pl)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s